pic banner08
Idrosil 108

glutínové lepidlo

Idrosil 108

glutínové lepidlo

Idrosil 108

glutínové lepidlo

Idrosil 108

glutínové lepidlo

Idrosil 108

glutínové lepidlo

Idrosil 108

glutínové lepidlo

Idrosil 108

organická glutínová živica v prášku

agglutechnology
aplikačné technológie lepidiel